Per 28 September 2016 hebben de verloskundigen in de regio Arnhem en omstreken hun samenwerking in de verloskundigenkring verstevigd en dit bekrachtigd met de oprichting van de Coöperatie Opaal.

Coöperatie Opaal is onderdeel van het VSV Kracht in de regio en een van de vier pijlers.
Tezamen met kraamzorg, ziekenhuis Rijnstate en de gynaecologen vormen wij dit VSV en regelen we de geboortezorg in deze regio.

Coöperatie Opaal bestaat uit 12 eerstelijn verloskundigenpraktijken uit de omgeving van Arnhem.

Gezamenlijk met onze ketenpartners werken wij aan een kwalitatief goede en professionele verloskundige zorg voor Arnhem en omstreken.