Missie & Visie

De verloskundigen van Coöperatie Opaal hebben als specialisme de fysiologie te vertegenwoordigen in de geboortezorg voor vrouwen in hun vruchtbare levensfase.

Alle leden van  Opaal werken met de standaarden en protocollen zoals deze staan beschreven bij de KNOV en het VSV en staan ingeschreven in het BIG  en in het kwaliteitsregister. De leden van Opaal  luisteren actief naar de wensen van de cliënt. Binnen medisch verantwoorde kaders hebben cliënten een ruime keuzevrijheid. De verloskundige blijft ten alle tijden hoofdverantwoordelijk en zal altijd de fysiologie als uitgangspunt nemen.

De gezamenlijke eerstelijnsverloskundigen komen goed beslagen ten ijs in overlegorganen. Hebben goede onderlinge contacten, waardoor er vertrouwen is in elkaar.  Onze afgevaardigden in overlegorganen hebben de volmacht om namens alle praktijken te spreken. Er is betrokkenheid van alle deelnemende praktijken die zich gevoed voelen door de coöperatie. We benutten elkaars kwaliteiten en specialismen.

Wij versterken de positie van alle verloskundigen door de KNOV positief kritisch te voeden. Naar buiten toe profileert de coöperatie zich als krachtig platform naar zorgverzekeraars, de politiek en de media. De coöperatie kan gezamenlijke activiteiten organiseren.